GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

 • Her türlü dış ticaret ve yatırım danışmanlığı, yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirme ve mevzuat desteği,
 • Gümrük mevzuatı ile ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde müşavirlik hizmeti sunulması, aydınlatıcı nitelikte çözüm önerilerinin paylaşılması,
 • İthalat ve ihracat öncesi mevzuat ve maliyet analizlerinin yapılması, hızlı şekilde sonlandırılması ve maliyet avantajlarının sağlanması,
 • İthal lisansları, kontrol belgeleri, yatırım teşvik belgeleri, ithalat ve ihracat ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sunulması,
 • Gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) tespiti, bağlayıcı tarife alımları,
 • Yatırım teşvik belgelerinin alınması, revize edilmesi ve kapatılması,
 • Dahilde işleme izin belgesi alınması, takip ve kapatılması,
 • Hariçte işleme izin belgesi alınması, takip ve kapatılması,
 • Geçici çıkış, geçici kabul işlemleri,
 • Ata karnesi işlemleri,
 • Menşe tespiti, bağlayıcı menşe alımları,
 • Dolaşım belgeleri ve menşe sertifika uygulamaları,
 • Transit ticaret işlemleri,
 • Teminat işlemlerinde teminatların yatırılması, takip ve geri alım işlemleri,
 • Geri gelen eşya işlemleri,
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve onaylanmış statü belgelerinin başvuru ve sonlandırma işlemlerinin takibi,
 • Tek pencere sisteminden TSE,Tarım il,Zirai karantina,vs kuruluşlardan alınacak izinlerin müracaatı ve işlemlerin sonlandırılması.

mesajınız gönderiliyor...